Steagul Romaniei Steagul Romaniei
Stema Romaniei Stema Municipiului Lugoj
Directia de Asistenta Sociala Comunitara Lugoj

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

sezonul NOIEMBRIE 2021 – MARTIE 2021

Descarca CerereCerere ajutor încălzire - supliment energie 2021_2022 Legea 226


Descarca documentActe necesare ajutor încălzire şi supliment pentru energie 2021 - 2022


Descarca documentLista bunurilor care duc la excluderea acordării ajutor încălzire


Descarca documentTRANŞE ÎNCĂLZIRE LEGEA 226