Steagul Romaniei Steagul Romaniei
Stema Romaniei Stema Municipiului Lugoj
Directia de Asistenta Sociala Comunitara Lugoj

305500 - Piata Victoriei Nr.4 - Lugoj - Judetul TIMIS

Telefoane - 0256 351 441 - Vedeti interioare linkul de mai jos

sau 0256 329 961      FAX - 0256 329 961      

Email - dasclugoj@yahoo.com şi contact@dasclugoj.ro

INFORMAŢII UTILE TELEFOANE ADRESE EMAIL, CLICK PENTRU DETALII

Concursuri 2023


In perioada 23.10-25.10.2023, Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Consilier juridic,cls.I, grad profesional Superior din cadrul Serviciului Autoritate Tutelară - Protecția Copilului


Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs în perioada 02.10.2023 - 04.10.2023 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a postului vacant de Kinetoterapeut, grad Principal în cadrul Centrului de zi pentru adulți cu dizabilități.


Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs în perioada 06.09.2023 - 08.09.2023 la sediul instituției, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post contractual de execuție vacant de Educator puericultor din cadrul Creșei Lugoj.


Rezultatul selectiei de DOSARE - CONCURS Educator-puericultor - CREŞA LUGOJ - AUG - SEP 2023


Rezultatul proba scrisa - CONCURS Educator-puericultor - CREŞA LUGOJ - AUG - SEP 2023


Rezultatul interviu si final - CONCURS Educator-puericultor - CREŞA LUGOJ - AUG - SEP 2023


Rezultat PROBA SCRISĂ concurs Educator puericultor din cadrul Creșei Lugoj


Rezultat selecţie dosare concurs Educator puericultor din cadrul Creșei Lugoj


Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, anunţă reluare concurs în perioada 28.06.2023 - 12.07.2023 la sediul instituției, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post contractual de execuție vacant de Educator puericultor din cadrul Creșei Lugoj


În temeiul art.IV alin.(l) din OUG nr.34/2023, Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj anunță suspendarea concursului organizat în vederea ocupării postului contractual vacant de Educator puericultor în cadrul Creșei Lugoj din perioada 06.06 - 08.06.2023


Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs în perioada 06.06.2023 - 08.06.2023 la sediul instituției, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post contractual de execuție vacant de Educator puericultor din cadrul Creșei Lugoj.


Creșa Lugoj, aflată în structura Direcției de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, organizează concurs în perioada 24.04.2023 - 26.04.2023 la sediul Direcției de Asistență Socială Comunitară, P-ta Victoriei, nr.4, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante, astfel: -Infirmier - 1 post, studii generale; -Muncitor necalificat - 1 post, studii generale.

Rezultat Interviu si final Muncitor necalificat - 1 post Concurs perioada 24.04.2023 - 26.04.2023 Creșa Lugoj

Rezultat Interviu si final infirmier Concurs perioada 24.04.2023 - 26.04.2023 Creșa Lugoj

Rezultat Proba practica Muncitor necalificat - 1 post Concurs perioada 24.04.2023 - 26.04.2023 Creșa Lugoj

Rezultat Proba scrisa infirmier Concurs perioada 24.04.2023 - 26.04.2023 Creșa Lugoj


Fisa postului Muncitor necalificat


Fisa postului Infirmier


Rezultat selectie dosare concurs perioada 24.04.2023 - 26.04.2023 Creșa Lugoj -Infirmier - 1 post, studii generale;


Rezultat selectie dosare concurs perioada 24.04.2023 - 26.04.2023 Creșa Lugoj -Muncitor necalificat - 1 post, studii generale.


Direcția de Asistență Socială Comunitară, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs în perioada 24.03-03.04.2023 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului de kinetoterapeut, post în afara organigramei, în cadrul proiectului „îmbunătățirea calității serviciilor sociale și socio-medicale în Centrele Comunitare din teritoriul SDL în cadrul GAL STRICT Lugoj, Cod SMIS 155941.

Rezultat final kinetoterapeut în cadrul proiectului „îmbunătățirea calității serviciilor sociale și socio-medicale în Centrele Comunitare din teritoriul SDL în cadrul GAL STRICT Lugoj, Cod SMIS 155941.


Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4. organizează concurs în perioada 27.03.2023 -29.03.2023 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante:

Rezultat proba interviu si rezultat final Inspector de specialitate, gr.I

Rezultat proba interviu si rezultat final îngrijitori persoane vârstnice la domiciliu


Rezultat proba scrisa Inspector de specialitate, gr.I

Rezultat proba scrisa îngrijitor persoane vârstnice la domiciliu


Rezultat selectie dosare Inspector de specialitate, gr.I

Rezultat selectie dosare îngrijitor persoane vârstnice la domiciliuDirecția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs în perioada 17.03.2023 -21.03.2023 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a următorului post contractual de execuție vacant din cadrul Creșei Lugoj: -Educator-puericultor - studii superioare de scurtă durată - debutant


Rezultatul SELECTIE DOSARE postul de Educator PUERICULTOR - Pentru detalii - CLICK aici

Rezultatele Proba scrisa,interviu si Rezultatul final concurs Educator-puericultor CRESA - Pentru detalii - CLICK aici
Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs în perioada 13.03.2023 - 15.03.2023 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Creșei Lugoj: -Infirmier - 2 posturi, studii G - Pentru detalii - CLICK aici

SELECTIE DOSARE posturi de INFIRMIERE CRESA LUGOJ - Pentru detalii - CLICK aici

REZULTATE proba SCRISA 2 posturi de INFIRMIERA CRESA LUGOJ - Pentru detalii - CLICK aici

REZULTATE proba INTERVIU si Rezultatul FINAL CONCURS 2 posturi de INFIRMIERA CRESA LUGOJ - Pentru detalii - CLICK aici


Concursuri 2022Direcția de Asistență Socială Comunitară, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs în perioada 13.12-28.12.2022 Ia sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă determinată a următoarelor posturi în afara organigramei: 2 posturi de Kinetoterapeut și 1 post de Psiholog în cadrul proiectului „îmbunătățirea calității serviciilor sociale și socio-medicale în Centrele Comunitare din teritoriul SDL în cadrul GAL STRICT Lugoj, Cod SMIS 155941 - Pentru detalii - CLICK aici

REZULTAT FINAL ANGAJARE KINETOTERAPEUT - CONCURS 13.12-28.12.2022 PROIECT GAL

FISE POST - CONCURS 25.07.2022 - 29.07.2022

FISA POST - Educator puericultor CRESA LUGOJ
FISA POST - Educator puericultor CRESA LUGOJ limba maghiara
FISA POST - Infirmier la CRESA LUGOJ
FISA POST - Infirmier limba maghiare CRESA LUGOJ

REZULTAT SELECTIE DOSARE - CONCURS 25.07.2022 - 29.07.2022 CRESA LUGOJ

REZULTAT SELECTIE DOSARE - CONCURS 25.07.2022 - 29.07.2022 CRESA LUGOJ
REZULTAT competenţe lingvistice Educator puericultor şi infirmieră - CONCURS 25.07.2022 - 29.07.2022 CRESA LUGOJ
REZULTAT proba scrisa Educatori puericultori şi infirmiere - CONCURS 25.07.2022 - 29.07.2022 CRESA LUGOJ
REZULTAT FINAL CONCURS Educatori puericultori şi infirmiere - CONCURS 25.07.2022 - 29.07.2022 CRESA LUGOJDirecția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs în perioada 18.07.2022 - 20.07.2022 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante: Pentru detalii - CLICK aici

  1. Îngrijitor persoane vârstnice la domiciliu” -3 posturi, normă întreagă, în cadrul Serviciului social "îngrijirea persoanelor vârstnice la domiciliu”, aflat în structura Serviciului de Asistență Socială Specializată.
  2. Asistent medical - 1 post, normă întreagă, în cadrul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice "Sf.Nicolae”

Rezultat selectie dosare post - Asistent medical Camin Sf.Nicolae - CONCURS 18.07.2022-20.07.2022

Rezultat selectie dosare post - Ingrijitor persoane Varstnice SASS LUGOJ - CONCURS 18.07.2022-20.07.2022

Rezultat Proba Scrisa - Ingrijitor persoane Varstnice SASS LUGOJ - CONCURS 18.07.2022-20.07.2022

Rezultat Interviu si Final - Ingrijitor persoane Varstnice SASS LUGOJ - CONCURS 18.07.2022-20.07.2022

Rezultat Proba Scrisă - Asistent medical Cămin Sf.Nicolae - CONCURS 18.07.2022-20.07.2022

Rezultat Interviu si Final - Asistent medical Camin Sf.Nicolae - CONCURS 18.07.2022-20.07.2022

Direcția de Asistență Socială Comunitară, cu sediul în Lugoj, P-ța Victoriei, nr.4, organizează examen în perioada 18-20.07.2022 pentru promovarea în grad profesional prin transformarea postului, după cum urmează: Pentru detalii - CLICK aici

  • Inspector, cl.I, grad prof. Asistent în Inspector, cl.I, grad prof. Principal în cadrul Serviciului Buget-Contabilitate, Compartiment Registratură, Informatică, Arhivă- 1 post;
  • Inspector, cl.I, grad prof. Principal în Inspector, cl.I, grad prof. Superior în cadrul Serviciului Buget-Contabilitate - 1 post;
  • Consilier juridic, cl.I, grad prof. Principal în Consilier juridic, cl.I, grad prof. Superior în cadrul Serviciului Autoritate Tutelară, Protecția Copilului - 1 post;
  • Inspector, cl.I, grad prof. Principal în Inspector, cl.I, grad prof. Superior în cadrul Serviciului Autoritate Tutelară, Protecția Copilului - 1 post;

Rezultate Proba scrisa - Examen în perioada 18-20.07.2022 pentru promovarea în grad profesional Pentru detalii - CLICK aici

Rezultate Proba Interviu si Final - Examen în perioada 18-20.07.2022 pentru promovarea în grad profesional Pentru detalii - CLICK aici


NOTA CORECTIE BIBLIOGRAFIE - CONCURS CRESA 27.06.-29.06.2022 - Pentru detalii - CLICK aici

Direcția de Asistență Socială Comunitară, cu sediul in Lugoj , P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs în perioada 27.06.-29.06.2022 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante la Creșa Lugoj, astfel : Pentru detalii - CLICK aici

  • Asistent medical generalist - 1 post
  • Administrator financiar, gradul II - 1 post
  • Secretar instituție, gradul I - 1 post.


Fisa Post Administrator financiar CRESA - CONCURS 27.06.2022-29.06.2022

Fisa Post Secretar CRESA - CONCURS 27.06.2022-29.06.2022

Fisa Post Asistent medical CRESA - CONCURS 27.06.2022-29.06.2022

Rezultat selectie dosare post - Asistenta Cresa 1 post - CONCURS 27.06.2022-29.06.2022

Rezultat selectie dosare post - Administrator Financiar Cresa 1 post - CONCURS 27.06.2022-29.06.2022

Rezultat selectie dosare post - Secretar Cresa 1 post - CONCURS 27.06.2022-29.06.2022

Rezultat proba scrisa Asistent medical generalist CRESA LUGOJ 1 POST - CONCURS 27.06.2022-29.06.2022

Rezultat Interviu si FINAL Asistent medical generalist CRESA LUGOJ 1 POST - CONCURS 27.06.2022-29.06.2022

ANUNT - Direcția de Asistență Socială Comunitară, cu sediul in Lugoj , P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs în perioada 11-13.05.2022 la sediul instituției, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în cadrul Serviciului Asistență Socială Specializată : Inspector de specialitate, tr.IA - 1 post si îngrijitor persoane vârstnice - 1 post

Fisa Post Ingrijitor la domiciliu Serviciul Asistenta Sociala Specializata- CONCURS 11.05.2022-13.05.2022

Fisa Post Inspector de specialitate, tr.IA - Serviciul Asistenta Sociala Specializata- CONCURS 11.05.2022-13.05.2022

Model cerere de angajare- CONCURS 11.05.2022-13.05.2022

Rezultat selectie dosare Inspector de specialitate, tr.IA - 1 post - CONCURS 11.05.2022-13.05.2022

REZULTATUL PROBEI SCRISE pentru ocuparea postului Inspector de specialitate, tr.IA - 1 post - CONCURS 11.05.2022-13.05.2022 - 1post - Serviciul Asistenţă Socială Specializată - CONCURS 11.05.2022-13.05.2022

REZULTATUL PROBEI INTERVIU si REZULTAT FINAL pentru ocuparea postului Inspector de specialitate, tr.IA - 1 post - CONCURS 11.05.2022-13.05.2022 - 1post - Serviciul Asistenţă Socială Specializată - CONCURS 11.05.2022-13.05.2022

Rezultat selectie dosare Ingrijitor persoane vârstnice - 1 post - CONCURS 11.05.2022-13.05.2022

REZULTATUL PROBEI SCRISE pentru ocuparea postului de Îngrijitor persoane vârstnice - 1post - Serviciul Asistenţă Socială Specializată - CONCURS 11.05.2022-13.05.2022

REZULTAT INTERVIU SI FINAL pentru ocuparea postului de Îngrijitor persoane vârstnice - 1post - Serviciul Asistenţă Socială Specializată - CONCURS 11.05.2022-13.05.2022

ANUNT - Directia de Asistenta Sociala Comunitara, cu sediul in Lugoj , P-ta Victoriei, nr.4, organizeaza concurs in perioada 03.05.-05.05.2022 la sediul institutiei pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante: Asistent medical la Cresa Lugoj, 1 post si Asistent medical la Complexul de servicii pentru persoane varstnice "Sf.Nicolae", 1 post.

Rezultat selectie dosare Asistent medical la Cresa Lugoj, 1 post - CONCURS 03.05.2022-05.05.2022

Rezultat selectie dosare Asistent medical la Complexul de servicii pentru persoane varstnice "Sf.Nicolae", 1 post - CONCURS 03.05.2022-05.05.2022

Fisa Post Asistent medical CRESA- CONCURS 03.05.2022-05.05.2022

Fisa Post Asistent medical COMPLEX SF.NICOLAE - CONCURS 03.05.2022-05.05.2022

Model cerere de angajare- CONCURS 03.05.2022-05.05.2022

Rezultat Proba Scrisa Post Asistent medical COMPLEX SF.NICOLAE - CONCURS 03.05.2022-05.05.2022

Rezultat Proba Scrisa Post Asistent medical Cresa - CONCURS 03.05.2022-05.05.2022

Rezultat INTERVIU Post Asistent medical COMPLEX SF.NICOLAE - CONCURS 03.05.2022-05.05.2022

Rezultat FINAL Post Asistent medical COMPLEX SF.NICOLAE - CONCURS 03.05.2022-05.05.2022

Rezultat selectie dosare - Infirmier , normă întreagă la Centrul rezidenţial din cadrul Complexului de servicii „Sf.Nicolae" - CONCURS 17.03.2022-21.03.2022

Rezultat Proba SCRISA Infirmier , normă întreagă la Centrul rezidenţial din cadrul Complexului de servicii „Sf.Nicolae" - CONCURS 17.03.2022-21.03.2022

Rezultat INTERVIU si FINAL Infirmier , normă întreagă la Centrul rezidenţial din cadrul Complexului de servicii „Sf.Nicolae" - CONCURS 17.03.2022-21.03.2022

Rezultat selectie dosare - Îngrijitor persoane vârstnice la domiciliu", cu normă întreagă, în cadrul Serviciului social "Îngrijirea persoanelor vârstnice Ia domiciliu" - CONCURS 17.03.2022-21.03.2022

Rezultat Proba SCRISA - Îngrijitor persoane vârstnice la domiciliu , 2 posturi normă întreagă în cadrul Serviciului social "Îngrijirea persoanelor vârstnice Ia domiciliu" - CONCURS 17.03.2022-21.03.2022

Rezultat INTERVIU si FINAL - Îngrijitor persoane vârstnice la domiciliu , 2 posturi normă întreagă în cadrul Serviciului social "Îngrijirea persoanelor vârstnice Ia domiciliu" - CONCURS 17.03.2022-21.03.2022

Rezultat selectie dosare - Educator -1 post, ½ normă Ia Centrul de zi pentru copiii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi din Măguri- CONCURS 17.03.2022-21.03.2022

Rezultat Proba SCRISA-INTERVIU-FINAL - Educator -1 post, ½ normă Ia Centrul de zi pentru copiii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi din Măguri- CONCURS 17.03.2022-21.03.2022

Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs în perioada 17.03.2022-21.03.2022 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante :

1 post Infirmier, normă întreagă la Centrul rezidețial din cadrul Complexului de servicii „Sf.Nicolae”

2 posturi îngrijitor persoane vârstnice la domiciliu, normă întreagă, în cadrul Serviciului social îngrijirea persoanelor vârstnice la domiciliu , aflat în structura Serviciului de Asistență Socială Specializată.

1 post Educator ,1/2 normă la Centrul de zi pentru copiii aflați în situație de risc de separare de părinți din Măguri


Model Cerere , Declaratie pe proprie raspundere, Fise Post - CONCURS 17.03.2022-21.03.2022

Concursuri 2021Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs în perioada 07.12.2021 - 09.12.2021 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante.: 1 posturi de Infirmier la Centrul rezidețial din cadrul Complexului de servicii „Sf.Nicolae” 1 post de Educator 1/2 NORMA la Centrul de risc MAGURI.

FISE POST - CONCURS 07.12.2021 - 09.12.2021

FISA POST - 1 post de Infirmier la Centrul rezidețial din cadrul Complexului de servicii „Sf.Nicolae”
Rezultat selectie DOSARE - 1 post de Infirmier la Centrul rezidețial din cadrul Complexului de servicii „Sf.Nicolae”
Rezultat proba scrisa 1 post de Infirmier la Centrul rezidețial din cadrul Complexului de servicii „Sf.Nicolae”
Rezultat interviu 1 post de Infirmier la Centrul rezidețial din cadrul Complexului de servicii „Sf.Nicolae”
Rezultat FINAL 07-12-2021 1 post de Infirmier la Centrul rezidețial din cadrul Complexului de servicii „Sf.Nicolae”
FISA POST - Educator 1/2 norma la Centrul de risc MAGURI”

REZULTAT - Educator 1/2 norma la Centrul de risc MAGURI”

Selectie dosare - 1 post de Infirmier la Centrul rezidețial din cadrul Complexului de servicii „Sf.Nicolae”


Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs în perioada 25.11.2021 - 29.11.2021 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante.: 1 post de Infirmier la Centrul rezidețial din cadrul Complexului de servicii „Sf.Nicolae” 2 posturi de îngrijitor persoane vârstnice Ia domiciliu”, din cadrul Serviciului social "îngrijirea persoanelor vârstnice la domiciliu”, aflat în structura Serviciului de Asistență Socială Specializată.

FISE POST - CONCURS 25.11.2021 - 29.11.2021

FISA POST - Îngrijitor persoane vârstnice Ia domiciliu - Serviciul de Asistență Socială Specializată
FISA POST - 1 post de Infirmier la Centrul rezidețial din cadrul Complexului de servicii „Sf.Nicolae”

Selectie dosare - 1 Îngrijitor persoane vârstnice Ia domiciliu - Serviciul de Asistență Socială Specializată”


Rezultat PROBA SCRISA infirmier la Centrul rezidential din cadrul Complexului de servicii Sf.Nicolae

Rezultat INTERVIU infirmier la Centrul rezidential din cadrul Complexului de servicii Sf.Nicolae

Rezultat FINAL infirmier la Centrul rezidential din cadrul Complexului de servicii Sf.Nicolae

REZULTAT PROBA INTERVIU si REZULTAT FINAL SCRISA - 1 post Educator puericultor la Serviciul Creșe

REZULTAT PROBA INTERVIU si FINAL - 2 posturi de Infirmier la Serviciul Creșe

REZULTAT PROBA INTERVIU - 1 post Infirmier Camin Sf.Nicolae


REZULTAT PROBA SCRISA - 2 posturi de Infirmier la Serviciul Creșe 1 post de Educator puericultor la Serviciul Creșe:


REZULTAT PROBA SCRISA - Infirmier Sf.Nicolae


REZULTAT SELECTIE DOSARE - 1 post de Infirmier la Centrul rezidential pentru persoane varstnice"


REZULTAT SELECTIE DOSARE - 2 posturi de Infirmier la Serviciul Creșe 1 post de Educator puericultor la Serviciul Creșe:


FISE POST - CONCURS 22.10.2021


FISA POST - Educator puericultor la Serviciul Creșe
FISA POST - Infirmier la Serviciul Creșe
FISA POST - Infirmier la Serviciul Creșe

Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs în data 22.10.2021 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante.: 2 posturi de Infirmier la Serviciul Creșe 1 post de Educator puericultor la Serviciul Creșe: 1 post de Infirmier la Centrul rezidential pentru persoane varstnice"


Rezultat FINAL - 1 post de Psiholog practicant la Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități
Rezultat Proba scrisa - 1 post de Psiholog practicant la Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități
Rezultat selectie DOSARE - 1 post de Educator puericultor la Serviciul Creșe:
Rezultat selectie DOSARE - 1 post de Psiholog practicant la Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități

FISE POST - CONCURS 23.09.2021


FISA POST - Psiholog practicant la Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități
FISA POST - Infirmier la Serviciul Creșe
FISA POST - Educator puericultor la Serviciul Creșe

Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs în data 23.09.2021 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante.: 2 posturi de Infirmier la Serviciul Creșe 1 post de Educator puericultor la Serviciul Creșe: 1 post de Psiholog practicant la Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități


Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior, respectiv treaptă profesională pentru personalul contractual angajat la Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj după cum urmează - CLICK pentru detalii ANUNȚ-BIBLIOGRAFIE

REZULTAT SELECTIE DOSARE - EXAMEN PROMOVARE SEF TUTELA- CLICK pentru detalii

REZULTAT PROBA SCRISA - EXAMEN PROMOVARE SEF TUTELA- CLICK pentru detalii

REZULTAT INTERVIU - EXAMEN PROMOVARE SEF TUTELA- CLICK pentru detalii

REZULTAT FINAL - EXAMEN PROMOVARE SEF TUTELA- CLICK pentru detalii

Anunț concurs de promovare pentru funcția publică de coducere vacantă de Șef Serviciu - Serviciul Autoritate Tutelară-Protecția Copilului din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Lugoj Direția de Asistență Socială Comunitară Lugoj organizează concurs de promovare pentru funcția publică de coducere vacantă de Șef Serviciu - Serviciul Autoritate Tutelară-Protecția Copilului. - ANUNȚ - BIBLIOGRAFIE - FIȘA POSTULUI - ATRIBUȚII.

ANUNT - În perioada 27.08-01.09.2021, Directia de Asistenta Sociala Comunitara Lugoj, organizeaza concurs pentru ocuparea prin promovare a functiei publice de conducere vacanta de SEF SERVICIU din cadrul Serviciului Autoritate Tutelara - Protectia Copilului - ANUNȚ - BIBLIOGRAFIE - FIȘA POSTULUI - ATRIBUȚII.

ANUNT - IULIE 2021 Îngrijitor persoane vârstnice la domiciliu - 2 posturi în cadrul Serviciului de Asistență Socială Specializată. Psiholog practicant- 1 post în cadrul Centrului de zi pentru adulți cu dizabilități

Rezultat selectie dosare - IULIE 2021 Îngrijitor persoane vârstnice la domiciliu - 2 posturi în cadrul Serviciului de Asistență Socială Specializată.Psiholog practicant- 1 post în cadrul Centrului de zi pentru adulți cu dizabilități

Rezultat PROBA SCRISA - AUGUST 2021 Îngrijitor persoane vârstnice la domiciliu - 2 posturi în cadrul Serviciului de Asistență Socială Specializată.Psiholog practicant- 1 post în cadrul Centrului de zi pentru adulți cu dizabilități

Rezultat INTERVIU - AUGUST 2021 Îngrijitor persoane vârstnice la domiciliu - 2 posturi în cadrul Serviciului de Asistență Socială Specializată.Psiholog practicant- 1 post în cadrul Centrului de zi pentru adulți cu dizabilități

Rezultat FINAL - AUGUST 2021 Îngrijitor persoane vârstnice la domiciliu - 2 posturi în cadrul Serviciului de Asistență Socială Specializată.Psiholog practicant- 1 post în cadrul Centrului de zi pentru adulți cu dizabilități

Rezultat FINAL - INFIRMIER norma intreaga - CENTRU REZIDENTIAL SF.NICOLAE IUNIE 2021

Rezultat FINAL - EDUCATOR norma 1/2 -MAGURI IUNIE 2021

Rezultat PROBA SCRISA - INFIRMIER norma intreaga - CENTRU REZIDENTIAL SF.NICOLAE IUNIE 2021

Rezultat PROBA SCRISA - EDUCATOR norma 1/2 -MAGURI IUNIE 2021

Rezultat selectie dosare - INFIRMIER norma intreaga -CENTRU REZIDENTIAL SF.NICOLAE MAI 2021

Rezultat selectie dosare - EDUCATOR norma 1/2 -MAGURI MAI 2021

Direcția de Asistență Socială Comunitară, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs in perioada 07.64-09.06.2021 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de EDUCATOR 1/2 norma si INFIRMIER norma intreaga in cadrul Centrului de zi - MAGURI - CLICK pentru detalii !!!

Rezultat PROBA SCRISA - EDUCATOR norma 1/2 -MAGURI 2021

Rezultat selectie dosare - EDUCATOR norma 1/2 -MAGURI 2021

Direcția de Asistență Socială Comunitară, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs in perioada 15.04-19.04.2021 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de EDUCATOR 1/2 norma in cadrul Centrului de zi - MAGURI - detalii pe linkul de mai sus !!!


Direcția de Asistență Socială Comunitară, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs in perioada 11.01-13.01.2021 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de îngrijitor persoane vârstnice la domiciliu din subordinea Serviciului de Asistență Socială Specializată.

Rezultat Interviu si Rezultat Final - Ingrijitor persoane varstnice la domiciliu 13 IANUARIE 2021

Rezultat Proba Scrisa - Ingrijitor persoane varstnice la domiciliu 11 IANUARIE 2021

Rezultat selectie DOSARE - Ingrijitor persoane varstnice la domiciliu 30 DECEMBRIE 2020

ANUNŢ OCUPARE POST CONTRACTUAL DE INFIRMIER FĂRĂ CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ,ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ - PROCES VERBAL FINAL CONCURS

ANUNŢ OCUPARE POST CONTRACTUAL DE INFIRMIER FĂRĂ CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ,ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ - SELECTIE DOSARE

PROCES VERBAL FINAL - OCUPARE POSTURI CONTRACTUALE PE PERIOADA DETERMINATA IN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ


ANUNŢ RELUARE CONCURS

    Direcția de Asistență Socială Comunitară, cu sediul in Lugoj , P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs in perioada 16.07-20.07.2020 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante:

1 post Muncitor necalificat -> la Cantina de Ajutor Social

1 post Infirmier -> la Centrul rezidențial- Complexul de servicii pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae”

1 post Educator puericultor -> la Serviciul Creșe.

Reluare Concurs

Reluare Concurs - pentru Bibliografie si alte detalii

Rezultat selectie dosare infirmier

Rezultat proba scrisa infirmier

Rezultat proba scrisa educator puericultor

Rezultat final educator puericultor

Rezultat proba practica muncitor necalificat

Rezultat final muncitor necalificat

Rezultat final bucatar

ANUNŢ CONCURS

    Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-la Victoriei, nr.4, organizează concurs in perioada

20.01.2020- 22.01.2020

pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Serviciului Creșe, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială Comunitară : Educator puericultor - 1 post,Ingrijitor curatenie - 1 post

Bibliografie - Detalii

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba practica

Rezultat final

ANUNŢ CONCURS

    Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-la Victoriei, nr.4, organizează concurs in perioada

18.11.2019 - 20.11.2019

pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Serviciului Creșe și a Centrului de zi pentru copiii aflați în situație de risc aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială Comunitară.: educator puericultor - 1 post ,Șofer, tr.I - 1 post

Bibliografie - Detalii

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba practica

Rezultat final Sofer

ANUNŢ CONCURS

    Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-la Victoriei, nr.4, organizează concurs in perioada

09.09.2019- 11.09.2019

pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Serviciului Creșe, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială Comunitară : Educator puericultor - 1 post,Infirmier - 2 posturi

Bibliografie - Detalii

Rezultat selectie dosare

Rezultat Concurs Scris

Rezultat final concurs Educator Puericultor

Rezultat final concurs Infirmiere

ANUNŢ examen de promovare

Detalii

Rezultat selectie dosare promovare

Rezultat final promovare

ANUNŢ

    Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-la Victoriei, nr.4, organizează concurs in perioada 03.05.2019-07.05.2019 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție vacant de Infirmier, din cadrul Serviciului Creșe, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială Comunitară.

Bibliografie - Detalii

Rezultat Concurs Dosare

Rezultat Concurs Scris

Rezultat interviu

Rezultat Final Concurs

ANUNŢ

    Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară organizează in perioada 11.04.2019-15.04.2019 concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de CONSILIER, cls.I, grad prof. ASISTENT din cadrul Compartimentului Registratură, Relaţii cu Publicul, aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară.

Bibliografie - Detalii

Rezultat Concurs Dosare

Rezultat Concurs Scris

Rezultat Final Concurs

ANUNŢ

  Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs in perioada 09.01-11.01.2019 la sediul instituţiei pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de Magaziner - Cantina de Ajutor Social - 1 post..

Bibliografie - Detalii
Rezultat Concurs Dosare
Rezultat Concurs Scris
Rezultat Final Concurs

ANUNŢ

  Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs in perioada 27.11-29.11.2018 la sediul instituţiei pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de Paznic - 1 post..

Bibliografie - Detalii
Rezultat Concurs Dosare
Rezultat Concurs Scris
Rezultat Final Concurs Paznic

ANUNŢ

 & Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară organizează in perioada 23-26.10.2018 concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale de executie :

Referent, tr.IA in cadrul Compartimentului Juridic, Informatica, Arhiva - 1 post

Ingrijitor, durata determinata in cadrul Centrului de zi pentru copii aflati in situatii de risc - 1 post


Bibliografie - Detalii

Rezultat Selectie Dosare

Rezultat proba scrisa si practica

Rezultat final

ANUNŢ

    Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară organizează in perioada 10.10.2018-25.10.2018 concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de CONSILIER, cls.I, grad prof. SUPERIOR din cadrul Compartimentului Registratură, Relaţii cu Publicul, aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară.

Bibliografie - Detalii


ANUNŢ

    Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, P-ţa Victoriei, Nr.4, organizează concurs în perioada 20.09.2018-24.09.2018 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante:

Magaziner in cadrul Complexului de servicii pentru persoane virstnice "Sf.Nicolae" - 1 post

Infirmier in cadrul Cornplexului de servicii pentru persoane varstnice " Sf.Nicolae" - 1 post

Ingrijitor in cadrul Serviciului Crese - 1 post


Bibliografie - Detalii

Rezultat Concurs Dosare

Rezultat Proba Scrisa

Rezultat Proba Practica Ingrijitor

Rezultat Final Concurs

ANUNŢ

    Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, P-ţa Victoriei, Nr.4, organizează concurs în perioada 09.08.2018-13.08.2018 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua posturi contractuale de executie vacante de INFIRMIER,la Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice din cadrul Complexului de Servicii pentru persoane Varstnice "Sf.Nicolae" , aflat in subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj.

Bibliografie - Detalii


Rezultat Concurs Dosare


Rezultat Final Concurs


ANUNŢ

    Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, P-ţa Victoriei, Nr.4, organizează concurs în perioada 18.06.2018-21.06.2018 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua posturi vacante de ingrijitor persoane varstnice la domiciliu, din cadrul Serviciului social "ingrijirea persoanelor varstnice la domiciliu", aflat in structura Serviciului de Asistenla Sociala Specializata:

Bibliografie - Detalii


Rezultat Concurs Dosare


Rezultat Concurs Proba scrisa


Rezultat Final Concurs


    Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, P-ţa Victoriei, Nr.4, organizează concurs în perioada 24.04.2018-27.04.2018 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua posturi vacante de ingrijitor persoane varstnice la domiciliu, din cadrul Serviciului social "ingrijirea persoanelor varstnice la domiciliu", aflat in structura Serviciului de Asistenla Sociala Specializata:

Bibliografie - Detalii


    Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, P-ţa Victoriei, Nr.4, organizează concurs în perioada 04.12-07.12.2017 la sediul instituţiei pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de INSPECTOR , CL.I,Grad Prof.PRINCIPAL, din cadrul Compartimentului Resurse Umane Salarizare aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj.

Bibliografie - Detalii


Formular de înscriere funcţionari publici


CV-Model European

Rezultat depunere DOSARE

Rezultat proba scrisaANUNŢ

    Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, P-ţa Victoriei, Nr.4, organizează concurs în perioada 22.11-27.11.2017 la sediul instituţiei pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de Administrator cu 1/2 normă, în cadrul Centrului de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi - Măguri.

Bibliografie - Detalii

Rezultat depunere DOSARE

Rezultate Concurs Administrator MaguriANUNŢ

    Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară, cu sediul în Lugoj ,P-ţa Victoriei, nr.4, organizează concurs în data de 20.03.2017, la sediul instituţiei pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi vacante de Infirmier în cadrul Complexului de Servicii pentru perosoane vârstnica "Sf.Nicolae".

Bibliografie - Detalii