Adrese,program,persoane de contact DASC Lugoj

 1. SERVICIUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SPECIALIZATĂ
 2. SERVICIUL TUTELA
 3. SERVICIUL DE AJUTOR SOCIAL
 4. SERVICIUL CRESE
 5. CENTRU COMUNITAR DE SPRIJIN MAGURI
 6. CENTRU DE ZI PENTRU COPII CU HANDICAP
 7. CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP
 8. COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF.NICOLAE
 9. CANTINA DE AJUTOR SOCIAL
 10. BIROU BUGET CONTABILITATE
 11. BIROU PROGRAME PROIECTE
 12. COMPARTIMENT DE TIP AFTER SCHOOL PENTRU COPIII CU RISC DE ABANDON SCOLAR SAU FAMILIAL
 13. COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICUL SI REGISTRATURA
 14. COMPARTIMENT JURIDIC INFORMATIC
 15. COMPARTIMENT RESURSE UMANE SALARIZARE
 16. COMPARTIMENT ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA