Concursuri

Concursuri
Data Anunț Anunț, Bibliografie
și Alte detalii
Rezultat
Selecție Dosare
Rezultat
Proba Scrisă
Rezultat
Interviu
Rezultat
Contestații
Rezultat
Final
22/02/2017

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară, cu sediul în Lugoj ,P-ţa Victoriei, nr.4, organizează concurs în data de 20.03.2017, la sediul instituţiei pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi vacante de Infirmier în cadrul Complexului de Servicii pentru perosoane vârstnica “Sf.Nicolae”.

Vizualizare
24/10/2017

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, P-ţa Victoriei, Nr.4, organizează concurs în perioada 22.11-27.11.2017 la sediul instituţiei pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de Administrator cu 1/2 normă, în cadrul Centrului de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi – Măguri.

Vizualizare Vizualizare Vizualizare
18/10/2017

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, P-ţa Victoriei, Nr.4, organizează concurs în perioada 04.12-07.12.2017 la sediul instituţiei pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de INSPECTOR , CL.I,Grad Prof.PRINCIPAL, din cadrul Compartimentului Resurse Umane Salarizare aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj.

Vizualizare Vizualizare Vizualizare
26/03/2018

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, P-ţa Victoriei, Nr.4, organizează concurs în perioada 24.04.2018-27.04.2018 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua posturi vacante de ingrijitor persoane varstnice la domiciliu, din cadrul Serviciului social “ingrijirea persoanelor varstnice la domiciliu”, aflat in structura Serviciului de Asistenla Sociala Specializata:

Vizualizare
16/05/2018

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, P-ţa Victoriei, Nr.4, organizează concurs în perioada 18.06.2018-21.06.2018 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua posturi vacante de ingrijitor persoane varstnice la domiciliu, din cadrul Serviciului social “ingrijirea persoanelor varstnice la domiciliu”, aflat in structura Serviciului de Asistenla Sociala Specializata

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
12/07/2018

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, P-ţa Victoriei, Nr.4, organizează concurs în perioada 09.08.2018-13.08.2018 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua posturi contractuale de executie vacante de INFIRMIER,la Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice din cadrul Complexului de Servicii pentru persoane Varstnice “Sf.Nicolae” , aflat in subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj.

Vizualizare
29/08/2018

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, P-ţa Victoriei, Nr.4, organizează concurs în perioada 20.09.2018-24.09.2018 pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante:

 • Magaziner in cadrul Complexului de servicii pentru persoane virstnice “Sf.Nicolae” – 1 post
 • Infirmier in cadrul Cornplexului de servicii pentru persoane varstnice ” Sf.Nicolae” – 1 post
 • Ingrijitor in cadrul Serviciului Crese – 1 post
Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
13/09/2018

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară organizează in perioada 10.10.2018-25.10.2018 concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de CONSILIER, cls.I, grad prof. SUPERIOR din cadrul Compartimentului Registratură, Relaţii cu Publicul, aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară.

Vizualizare
21/09/2018

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară organizează in perioada 23-26.10.2018 concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale de executie:

 • Referent, tr.IA in cadrul Compartimentului Juridic, Informatica, Arhiva – 1 post
 • Ingrijitor, durata determinata in cadrul Centrului de zi pentru copii aflati in situatii de risc – 1 post
Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
02/11/2018

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs in perioada 27.11-29.11.2018 la sediul instituţiei pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de Paznic – 1 post.

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
06/12/2018

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs in perioada 09.01-11.01.2019 la sediul instituţiei pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de Magaziner – Cantina de Ajutor Social – 1 post.

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
04/03/2019

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară organizează in perioada 11.04.2019-15.04.2019 concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de CONSILIER, cls.I, grad prof. ASISTENT din cadrul Compartimentului Registratură, Relaţii cu Publicul, aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară.

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
01/04/2019

Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-la Victoriei, nr.4, organizează concurs in perioada 03.05.2019-07.05.2019 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție vacant de Infirmier, din cadrul Serviciului Creșe, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială Comunitară.

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
26/03/2019

Examen de promovare

Vizualizare Vizualizare Vizualizare
08/08/2019

Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-la Victoriei, nr.4, organizează concurs in perioada 09.09.2019- 11.09.2019 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Serviciului Creșe, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială Comunitară : Educator puericultor – 1 post,Infirmier – 2 posturi

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
16/10/2019

Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-la Victoriei, nr.4, organizează concurs in perioada 18.11.2019 – 20.11.2019 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Serviciului Creșe și a Centrului de zi pentru copiii aflați în situație de risc aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială Comunitară.: educator puericultor – 1 post ,Șofer, tr.I – 1 post

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
13/12/2019

Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-la Victoriei, nr.4, organizează concurs in perioada 20.01.2020- 22.01.2020 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Serviciului Creșe, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială Comunitară : Educator puericultor – 1 post,Ingrijitor curatenie – 1 post

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
02/07/2020

Direcția de Asistență Socială Comunitară, cu sediul in Lugoj , P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs in perioada 16.07-20.07.2020 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante:

 • 1 post Infirmier -> la Centrul rezidențial- Complexul de servicii pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae”
Vizualizare Vizualizare Vizualizare
02/07/2020

Direcția de Asistență Socială Comunitară, cu sediul in Lugoj , P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs in perioada 16.07-20.07.2020 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante:

 • 1 post Educator puericultor -> la Serviciul Creșe.
Vizualizare Vizualizare Vizualizare
02/07/2020

Direcția de Asistență Socială Comunitară, cu sediul in Lugoj , P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs in perioada 16.07-20.07.2020 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante:

 • 1 post Muncitor necalificat -> la Cantina de Ajutor Social
Vizualizare Vizualizare Vizualizare
08/12/2020

Direcția de Asistență Socială Comunitară, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs in perioada 11.01-13.01.2021 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de îngrijitor persoane vârstnice la domiciliu din subordinea Serviciului de Asistență Socială Specializată.

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
24/03/2021

Direcția de Asistență Socială Comunitară, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs in perioada 15.04-19.04.2021 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de EDUCATOR 1/2 norma in cadrul Centrului de zi – MAGURI

Vizualizare
10/05/2021

Direcția de Asistență Socială Comunitară, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs in perioada 07.64-09.06.2021 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de EDUCATOR 1/2 norma si INFIRMIER norma intreaga in cadrul Centrului de zi – MAGURI

Vizualizare Vizualizare Vizualizare
09/02/2023

Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs în perioada 06.09.2023 – 08.09.2023 la sediul instituției, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post contractual de execuție vacant de Educator puericultor din cadrul Creșei Lugoj.

Vizualizare Vizualizare Vizualizare
23/06/2023

Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, anunţă reluare concurs în perioada 28.06.2023 – 12.07.2023 la sediul instituției, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post contractual de execuție vacant de Educator puericultor din cadrul Creșei Lugoj

Vizualizare
11/05/2023

Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs în perioada 06.06.2023 – 08.06.2023 la sediul instituției, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post contractual de execuție vacant de Educator puericultor din cadrul Creșei Lugoj.

Vizualizare
29/03/2023

Creșa Lugoj, aflată în structura Direcției de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, organizează concurs în perioada 24.04.2023 – 26.04.2023 la sediul Direcției de Asistență Socială Comunitară, P-ta Victoriei, nr.4, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante, astfel:

 • Muncitor necalificat – 1 post, studii generale.
Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
26/06/2023

Creșa Lugoj, aflată în structura Direcției de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, organizează concurs în perioada 24.04.2023 – 26.04.2023 la sediul Direcției de Asistență Socială Comunitară, P-ta Victoriei, nr.4, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante, astfel:

 • Infirmier – 1 post, studii generale;
Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
20/03/2023

Direcția de Asistență Socială Comunitară, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs în perioada 24.03-03.04.2023 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului de kinetoterapeut, post în afara organigramei, în cadrul proiectului „îmbunătățirea calității serviciilor sociale și socio-medicale în Centrele Comunitare din teritoriul SDL în cadrul GAL STRICT Lugoj, Cod SMIS 155941.

Vizualizare Vizualizare
03/03/2023

Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4. organizează concurs în perioada 27.03.2023 -29.03.2023 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante:

 • Inspector de specialitate, gr.I
Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
03/03/2023

Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4. organizează concurs în perioada 27.03.2023 -29.03.2023 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante:

 • îngrijitori persoane vârstnice la domiciliu

 

 

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
21/02/2023

Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs în perioada 17.03.2023 -21.03.2023 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a următorului post contractual de execuție vacant din cadrul Creșei Lugoj: -Educator-puericultor – studii superioare de scurtă durată – debutant

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
09/02/2023

Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs în perioada 17.03.2023 -21.03.2023 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a următorului post contractual de execuție vacant din cadrul Creșei Lugoj:

 • Educator-puericultor – studii superioare de scurtă durată – debutant
Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
13/12/2022

Direcția de Asistență Socială Comunitară, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs în perioada 13.12-28.12.2022 Ia sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă determinată a următoarelor posturi în afara organigramei: 2 posturi de Kinetoterapeut și 1 post de Psiholog în cadrul proiectului „îmbunătățirea calității serviciilor sociale și socio-medicale în Centrele Comunitare din teritoriul SDL în cadrul GAL STRICT Lugoj, Cod SMIS 155941

Vizualizare Vizualizare
26/06/2022

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piața Victoriei, Nr. 4, organizează concurs: 25.07.2022 – 29.07.2022 la sediunl institutiei pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in cadrul Cresei Lugoj

 • educator puericultor – 1 post, studii medii.
Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
26/06/2022

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piața Victoriei, Nr. 4, organizează concurs: 25.07.2022 – 29.07.2022 la sediunl institutiei pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in cadrul Cresei Lugoj

 • infirmier – 2 posturi, studii G
Vizualizare Vizualizare Vizualizare
26/06/2022

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piața Victoriei, Nr. 4, organizează concurs: 25.07.2022 – 29.07.2022 la sediunl institutiei pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in cadrul Cresei Lugoj

 • educator puericultor – 1 post, studii medii, pentru grupa cu predare in limba maghiara
Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
26/06/2022

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piața Victoriei, Nr. 4, organizează concurs: 25.07.2022 – 29.07.2022 la sediunl institutiei pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in cadrul Cresei Lugoj

 • infirmier – 2 posturi, studii G, pentru grupa cu predare in limba maghiara
Vizualizare Vizualizare Vizualizare
26/06/2022

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piața Victoriei, Nr. 4, organizează concurs: 25.07.2022 – 29.07.2022 la sediunl institutiei pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in cadrul Cresei Lugoj

 • administrator financiar, gradul II – 1 post, studii S
Vizualizare Vizualizare
26/06/2022

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piața Victoriei, Nr. 4, organizează concurs: 25.07.2022 – 29.07.2022 la sediunl institutiei pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in cadrul Cresei Lugoj

Secretar institutie, gradul I – 1 post, studii S

Vizualizare Vizualizare
21/06/2022

Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs în perioada 18.07.2022 – 20.07.2022 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante:

 • Îngrijitor persoane vârstnice la domiciliu” -3 posturi, normă întreagă, în cadrul Serviciului social “îngrijirea persoanelor vârstnice la domiciliu”, aflat în structura Serviciului de Asistență Socială Specializată.

 

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
21/06/2022

Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs în perioada 18.07.2022 – 20.07.2022 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante:

 • Asistent medical – 1 post, normă întreagă, în cadrul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice “Sf.Nicolae”
Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
09/08/2023

Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs în perioada 06.09.2023 – 08.09.2023 la sediul instituției, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post contractual de execuție vacant de Educator puericultor din cadrul Creșei Lugoj.

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
23/06/2023

Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, anunţă reluare concurs în perioada 28.06.2023 – 12.07.2023 la sediul instituției, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post contractual de execuție vacant de Educator puericultor din cadrul Creșei Lugoj

Vizualizare Vizualizare Vizualizare
08/09/2023

Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, cu sediul in Lugoj, P-ta Victoriei, nr.4, organizează concurs în perioada 02.10.2023 – 04.10.2023 la sediul instituției pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a postului vacant de Kinetoterapeut, grad Principal în cadrul Centrului de zi pentru adulți cu dizabilități.

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
30/08/2023

In perioada 23.10-25.10.2023, Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Consilier juridic,cls.I, grad profesional Superior din cadrul Serviciului Autoritate Tutelară – Protecția Copilului

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
13/10/2023

ANUNȚ CONCURS

 • Organizator: Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj
 • Perioada desfășurării concursului: 30.10.2023 – 01.11.2023
 • Locația: Piața Victoriei Nr. 4, Lugoj, Timiș
 • Perioada: determinată până la revenirea titularei
 • Post: 1 post – munciotr calificat bucătar, tr. I
 • Post în cadrul: Centrului rezidential pentru persoane varstnice – Complexul de servicii pentru persoane varstnice ,,Sf. Nicolae” aflat in subordinea Serviciului de Asistenta Sociala Comunitara
Vizualizare Vizualizare
16/10/2023

ANUNȚ CONCURS

 • Organizator: Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj
 • Perioada desfășurării concursului: 08.11.2023 – 10.11.2023
 • Locația: Piața Victoriei Nr. 4, Lugoj, Timiș
 • Perioada: Nedeterminată
 • Post: 1 post – Secretar instituție, gradul I
 • Post în cadrul: Creșa Lugoj
Vizualizare
01/07/2024

ANUNȚ CONCURS

 • Organizator: Direcția de Asistență Socială Comunitară, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj organizează concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Creșei Lugoj
 • Perioada desfășurării concursului: 06.08.-08.08.2024
 • Locația: Piața Victoriei Nr. 4, Lugoj, Timiș
 • Perioada:  Nedeterminată
 • Posturi:Educator-puericultor – 1 post, studii superioare;

  Infirmier – 2 posturi, studii medii.

 • Posturi în cadrul:Creșei Lugoj

   

Vizualizare
Data Anunț Anunț, Bibliografie
și Alte detalii
Rezultat
Selecție Dosare
Rezultat
Proba Scrisă
Rezultat
Interviu
Rezultat
Contestații
Rezultat
Final