Serviciul Autoritate Tutelară şi Protecţia Copilului


COMPONENTA SERVICIULUI

  • sef serviciu
  • 1 consilier superior
  • 2 inspectori
  • 2 asistenti sociali
  • 1 referent

Serviciul are ca obiectiv promovarea drepturilor copilului , responsabilizarea familiilor în îngrijirea şi educarea copiilor precum şi asigurarea măsurilor de protecţie socială . În îndeplinirea sarcinilor, colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj, precum şi cu instituţiile, agenţiile, organizaţiile neguvernamentale şi permanent cu Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilulului Timiş, Agenţia judeţeană de Prestaţii Sociale Timiş precum şi cu toate celelalate organisme şi instituţii care au competenţe si atribuţii în ocrotirea minorului aflat în dificultate.

Este subordonat directorului Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară.

ATRIBUTII CADRU LEGAL SERVICII si ACTE NECESARE

DESCARCA DOCUMENTE