Protecția datelor cu caracter personale (GDPR)

Protecția datelor cu caracter personale (GDPR)

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Dorim să te informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj vă asigură că va prelucra datele tale în mod onest, transparent și informat, conform schimbărilor și modificarilor aduse de Regulamentul (EU) nr. 2016/679 (GDPR).

Datele personale înseamnă orice date sau informații care ne ajută să vă putem identifica direct (de exemplu numele, prenumele) sau indirect (de exemplu, date pe care le primim de la alți colaboratori).

Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj va colecta și prelucra doar datele care ne sunt necesare pentru furnizarea serviciilor noastre.

Prelucrăm următoarele date cu caracter personal ( cu titlu exemplificativ, nu limitativ):

 • Nume și prenume;
 • Adresa;
 • C.N.P.;
 • Cetățenia;
 • Contul bancar, (pentru viramentele bancare);
 • Datele de contact (numărul de telefon, adresa de e-mail);
 • Funcția/Ocupația;
 • Informații din documete de proprietate;
 • Seria și Numărul Cărții de Identitate;
 • Pașaportului și/sau Permisului de conducere;
 • Semnătura olografă sau electronică;
 • Date medicale etc.

Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj prelucrează datele tale pentru perioada necesara îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate și procesate. În anumite cazuri, unele prevederi legale ne pot impune sau permite pastrarea datelor pentru o perioada de timp mai îndelungată.

Perioada de păstrare a datelor depinde în principal de următoarele:

 • pe perioada colaborării;
 • perioada de avem nevoie de datele tale pentru a-ți oferi serviciile solicitate și a ne îndeplini obligațiile față de dumneavoastră;
 • obligațiile legale sau contractuale ne impun păstrarea datelor tale pentru o anumită perioada de timp în baza legii sau interesului nostru legitim.

Datele tale personale pot fi transmise și pot fi prelucrate de către:

 • angajatii instituției;
 • compartimente, servicii, birouri din cadrul DASC;
 • responsabilului cu protecția datelor personale;
 • autoritățile statului;

Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj precizează că:

 • nu transferă datele dvs către niciun serviciu sau agenție de publicitate;
 • nu utilizează servicii de retargeting (afișarea/trimiterea unor mesaje personalizate celor care au venit la noi pe site și nu au cumpărat), sau sisteme de profiling;
 • Transmiterea datelor către autorități și institutii publice sau organe judiciare;
 • Putem transmite unele din datele tale personale autorităților sau instituțiilor publice competente, atunci când ne impune legea (de ex. investigarea fraudelor; prevenirea spălării banilor; depunerea declarațiilor, situațiilor financiare la autoritățile fiscale etc.), sau putem transmite aceste date către instanțele judiciare atunci când ne apăram în justiție, sau în fața altor autorități publice.

Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj asigură măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor în siguranță, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, sau distrugerii, pierderii sau alterării datelor. Ne angajăm să păstrăm datele dumneavoastră personale în siguranță și luăm toate măsurile de protecție rezonabile pentru a face acest lucru.

Drepturile dumneavoastră conform Regulamentului 679/2016:

 • Dreptul la informare: poți solicita informații privind activitatile de prelucrare a datelor personale;
 • Dreptul la rectificare: poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor: ("dreptul de a fi uitat") poți obtine ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție: poți să te opui, prelucrărilor de date;
 • Dreptul la portabilitatea datelor: poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere: poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului: în cazurile în care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, iți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia.

Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj iți stă la dispoziție pentru orice nelămuriri, clărificări sau orice detalii de care ai nevoie cu privire la prezenta Politică de Prelucrare a Datelor.

Ne poți contacta și pentru orice sugestii sau comentarii legate de această Politică sau modul în care colectam și utilizăm datele tale, la datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor personale de mai jos.

Termenul de rezolvare a soclicitării este de 30 de zile lucrătoare cu posibilitatea prelungirii cu încă 15 zile lucrătoare.