Protecția Persoanelor cu Handicap

Protecția Persoanelor cu Handicap

Serviciul de Asistență Socială Specializată din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară este subordonat Directorului General. Misiunea Serviciului de Asistență Socială Specializată este de a asigura asistență socială pentru persoanele care manifestă risc de pierdere a autonomiei existențiale. În vederea îndeplinirii sarcinilor, Serviciul de Asistență Socială Specializată colaborează cu alte servicii din cadrul D.A.S.C., cu instituții și organizații care pot oferi sprijin tehnic, financiar sau material.
Atribuții și Competențe în domeniul Protecției Persoanelor cu Handicap

– Aplicarea legislaţiei privind asistenţa socială a persoanelor cu handicap;
– Aplicarea legislaţiei privind internările persoanelor cu handicap în centre de recuperare precum şi internările în centre de asistenţă şi îngrijire după caz;
– Aplicarea legislaţiei privind sănătatea mintală şi protecţia persoanelor cu tulburări psihice, precum şi internări nevoluntare a persoanelor cu afecţiuni psihice;
– Întocmirea documentelor în vederea înhumării persoanelor fără aparţinători decedate pe raza municipiului Lugoj;
– Relaţionarea cu alte servicii din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială care desfăşoară activităţi privind protecţia persoanelor cu handicap – Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități
– Îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi revin, potrivit legii şi specificului activităţii serviciului;

Atribuții și Competențe în domeniul Protecției Persoanelor cu Handicap
a. Întocmirea de anchete sociale pentru persoane cu dizabilități, în vederea obținerii certificatului de încadrare în grad de handicap
b. Întocmirea de anchete sociale pentru persoanele cu dizabilități în vederea internării într- un Centru Rezidențial pentru persoane cu dizabilități
c. Întocmirea de anchete sociale pentru persoanele cu dizabilități în vederea acordării dreptului de a frecventa Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități
d. Informarea și consilierea persoanelor cu handicap privind drepturile, obligațiile și beneficiile existente pentru acestea, conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare.
e. Informare și consiliere privind prestațiile și serviciile existente pentru persoanele cu handicap
f. Preluări acte legitimație de transport urban în comun
g. Preluări acte legitimație - card de parcare
h. Preluări acte rovinietă;
Acte necesare pentru acordarea rovinietelor
 • Cerere tip (se completează în momentul depunerii documentaţiei);
  – persoana cu handicap proprietară a autoturismului → Anexa 1 
  – însotitorul persoanei cu handicap proprietar al autoturismlui → Anexa 2 
  – asistentul personal proprietar al autoturismului →Anexa 3
 • Cartea de identitate/buletin (al proprietarului autoturismului)
 • Copie Certificat de înmatriculare al vehiculului (talon)
 • Copie certificate de încadrare în grad de handicap
i. Restituire drepturi banesti
Indemnizaţie lunară/Buget personal complementar lunar – persoane adulte cu handicap

Notă : Cererile depuse fără toate actele doveditoare sau incomplete, nu vor fi soluționate.

j. Aplică legislația privind sănătatea mintală și protecția persoanelor cu tulburări psihice precum și internările nevoluntare a persoanelor cu afecțiuni psihice
k. Înhumarea persoanelor fără adăpost, a persoanelor fără aparținători sau cu identitate necunoscută;
Legislație aplicată
 • Legea nr. 448/2006 – privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale.
 • Legea 487/2002 republicată – legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice;
 • Ordin Nr. 1134/C-255 din 25 mai 2000- pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale;
 • Legea 17/2000 – privind asistenta persoanelor vârstnice
 • Legea 102/2014 – privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare