Protecția Persoanelor Vârstnice

Protecția Persoanelor Vârstnice

Persoanele vârstnice reprezintă o categorie de populație vulnerabilă, cu nevoi particulare, datorită limitărilor fiziologice și fragilității caracteristice fenomenului de îmbătrânire. Aceste persoane, uneori, nu au acces la servicii medicale de calitate, la alimentație adecvată, la activități sociale sau de grup, lipsindu-le, de multe ori, suportul familiei. Din aceste considerente, beneficiază de măsuri de asistență socială, pentru acoperirea riscurilor de bătrânețe și sănătate, în funcție de situațiile personale de natură socio – economică, medicală și fiziologică. Astfel, prioritar a fost să se găsească soluții optime în vederea sprijinirii grupurilor sociale vulnerabile în vederea depășirii eventualelor situații de risc și reintegrarea categoriilor sociale în viața normală, a creșterii capacității acestora de a face față problemelor dificile. Pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de îngrijire a sănătății, a hranei și a întreținerii locuinței persoanelor vârstnice cu venituri reduse, este necesară acordarea unor prestații sociale. Principiile de protecție socială promovate de Uniunea Europeană și măsurile de asistență și protecție socială specifice persoanelor vârstnice care revin autorităților publice locale, stabilesc cadrul general de implementare a modalităților de sprijinire a persoanelor vârstnice.
Atribuții și competențe:
a. Efectuarea anchetelor sociale pentru persoanele vârstnice în vederea internării într-un Centru Rezidențial pentru persoane vârstnice;
b. Efecturea anchetelor sociale pentru persoanele vârstnice în vederea acordării dreptului de a frecventa Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice;
c. Evaluarea socială a persoanei vârstnice și completarea Grilei de evaluare medico-socială în colaborare cu medicul de familie și medicul specialist, în vederea internării într-o unitate medico-socială;
d. Informare și consiliere privind prestațiile și serviciile existente pentru persoanele vârstnice;
e. Acordarea dreptului la tichete sociale pentru persoanele vârstnice de pe raza Municipiului Lugoj se face doar prin Hotărârea Consiliului Local emisă în acest sens;
f. Monitorizarea periodică a beneficiarilor de tichete sociale;
g. Acordarea premiului și a diplomei de fidelitate pentru cuplurile din Municipiul Lugoj, care au împlinit 50 de ani de căsătorie, a premiului și a diplomei de excelență pentru persoanele cu vârsta de peste 90 de ani precum și a premiului și a diplomei ”Vârsta de aur” pentru persoanele care împlinesc vârsta de 100 ani;
Legislație aplicată:
  • Legea 17/2000 republicată – privind asistența socială a persoanelor vârstnice;
  • Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale;
  • HCL 433 /28.11.2022 – privind aprobarea metodologiei de acordare a unor prestații sociale sub formă de “tichete sociale” pentru persoanele vârstnice de pe raza municipiului Lugoj;
  • H.C.L. nr. 224/31.05.2022 – privind acordarea premiului și a diplomei de fidelitate pentru cuplurile din municipiul Lugoj, care au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă, a premiului și a diplomei de excelență pentru persoane cu vârsta de peste 90 de ani, precum și a premiului și a diplomei ”Vârsta de Aur” pentru persoanele care au împlinit venerabila vârstă de 100 ani;