Ajutorul pentru încălzirea locuinței

Ajutorul pentru încălzirea locuinței

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

HG nr. 1073/2021 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Ajutor pentru încălzire pe perioada perioada 01.11.2023 – 31.03.2024 și supliment pentru energie pe întreaga perioadă a anului.

Formularele pot fi ridicate:
– de la sediul Direcției de Asistență Socială Comunitara din Municipiul Lugoj din Piața Victoriei nr. 4 – camera 13;

Ajutoarele pentru încălzire şi suplimentul pentru energie se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure. Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat prin raportare la venituri, este:
1. Între 25 lei – 250 lei pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale;
2. Între 50 lei – 500 lei pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței energie electrică;
3. Între 32 lei – 320 lei pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței combustibili solizi şi/sau petrolieri;

Cuantum suplimentului pentru energie, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat prin raportare la venituri, este:
a) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
c) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.

Model completare cerere-declaratie pe proprie raspundere-ajutoare de incalzire, accesați: