Beneficiari Ajutor Social

Beneficiari Ajutor Social

Începând cu data de 21 Noiembrie 2011, se depun Cereri de acordare a subvenţiilor pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece, 1 DECEMBRIE 2011– 31 MARTIE 2012.

Conform legislaţiei în vigoare OUG 70/2011,si HG 920/2011 care aproba Normele Metodologice persoanele singure /familiile cu venituri reduse , vor beneficia de următoarele tipuri de ajutoare:

Legea 416/2001 – Beneficiari Ajutor Social

Pentru beneficiarii de ajutor social aflaţi în plată în septembrie 2011 , acordat în condiţiile Legii nr. 416 / 2001, care folosesc pentru încălzirea locuinţei lemne, cuantumul lunar al ajutorului este de 58 lei.

Titularii dosarelor de ajutor social sunt rugaţi să se prezinte pentru a ridica ajutorul de încălzire aferent sezonului rece 2011 – 2012 , de la casieria Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară (Piaţa Victoriei nr. 4 , parter , camera 10 B – clădirea Primăriei Municipiului Lugoj) în perioada 26- 28 octombrie 2011.

Ajutoare pentru incalzirea cu lemne sau gaz NOIEMBRIE 2011- MARTIE 2012
  • Procedura de acordare Ajutoare Incalzire cu Lemne si Gaze Naturale NOIEMBRIE 2011- MARTIE 2012
  • Model Cerere de acordare Ajutor Incalzire cu Lemne si Gaze Naturale NOIEMBRIE 2011- MARTIE 2012
Transe si sume pentru acordarea Ajutorului de Incalzire cu Lemne NOIEMBRIE 2011 – MARTIE 2012
Venitul net mediu lunar pe mebru de familie,respectiv al persoanei singure(lei) Suma acordata(lei)
pana la 155 54
155,10-210 48
210,10-260 44
260,10-310 39
310,10-355 34
355,10-425 30
425,10-480 26
480,10-540 20
540,10-615 16
Transe si sume pentru acordarea Ajutorului de Incalzire cu Gaze Naturale NOIEMBRIE 2011 – MARTIE 2012
Venitul net mediu lunar pe mebru de familie,respectiv al persoanei singure(lei) Suma acordata(lei)
pana la 155 262
155,10-210 162
210,10-260 137
260,10-310 112
310,10-355 87
355,10-425 62
425,10-480 44
480,10-540 31
540,10-615 19

Formularele de Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea

ajutoarelor de încălzire, precum şi actele care stau la baza acordării ajutoarelor de încălzire , se vor putea ridica începând cu data de 13 octombrie 2011 , de la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj camera 14 – parter .

De asemenea, formularele de Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru

acordarea ajutoarelor de încălzire, Lista care cuprinde bunurile care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei precum şi Procedura pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale sau lemne pentru sezonul rece 2011- 2012 , se pot vizualiza şi descărca de pe site–ul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Lugoj incepand cu data de 13 octombrie 2011.

NOTĂ – Cititi cu ANTENTIE !!!!!

Depunerea cererilor – declaraţii se face o singură dată la începutul sezonului rece.

Un titular nu are dreptul legal decât la un singur ajutor de încălzire, funcţie de tipul de încălzire a locuinţei, gaze naturale sau lemne .

În situaţia în care familiile şi persoanele singure îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii , dacă aceasta este depusă până pe 20 ale lunii curente, iar dupa aceasta data stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna urmatoare depunerii cererii.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice Primarului, prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere , orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

Dupa depunerea CERERILOR pe PROPRIE RASPUNDERE , se vor efectua ANCHETE la 60% din numarul de CERERI DEPUSE !!! conform Legii, pentru verificarea corectitudinii celor declarate.

PRESEDINTE COMISIE INCALZIRE,
Ec. Calin Glad Bublea

CERERI PRELUCRATE in SISTEMUL INFORMATIC la data de 31.01.2012
GAZE NATURALE

518 CERERI PRELUCRATE din care 485 ACORDARI

Pana in data de 31.01.2012 au fost aprobate 485 de Dispozitii de Acordare de Ajutor pentru incalzirea cu gaze Naturale in ordinea cronologica a depunerii acestora .

Dispozitiile de ACORDARE,INCETARE sau NEACORDARE vor fi comunicate in termenul legal fiecarui solicitant prin POSTA ROMANA .
LEMNE

236 CERERI PRELUCRATE din care 213 ACORDARI

Dispozitiile de ACORDARE,INCETARE sau NEACORDARE vor fi comunicate in termenul legal fiecarui solicitant prin POSTA ROMANA .
Tinand cont ca pentru Ajutoarele de incalzire cu Lemne se face o singura Dispozitie de ACORDARE pentru toti cei care au depus CERERI si au fost aprobate , comunicarile vor fi primite prin POSTA ROMANA spre SFARSITUL Lunii FEBRUARIE 2012 .
Dispozitiile de ACORDARE,INCETARE sau NEACORDARE vor fi comunicate in termenul legal fiecarui solicitant prin POSTA ROMANA .

Ultima modificare: 05.09.23 – 10:08 de către Adriana Stanciu

Anteriorul BALUL SENIORILOR 2011, LA A ŞASEA EDIŢIE