Îmbunătățirea calității serviciilor sociale și socio-medicale în Centrele Comunitare din teritoriul SDL în cadrul GAL STRICT Lugoj – COD POCU/717/5/1/155941 – Mediere și consiliere școlară în vederea prevenirii abandonului școlar

Îmbunătățirea calității serviciilor sociale și socio-medicale în Centrele Comunitare din teritoriul SDL în cadrul GAL STRICT Lugoj – COD POCU/717/5/1/155941 – Mediere și consiliere școlară în vederea prevenirii abandonului școlar

Preocuparea pentru prevenirea și diminuarea abandonului școlar reprezintă o prioritate în cadrul DASC Lugoj, cu atât mai mult cu cât factorii determinanți ai abandonului școlar se multiplică de la an la an.
Activitatea A5. Asigurarea serviciilor educaționale, respectiv subactivitatea A5.1. Asigurarea serviciilor de mediere și consiliere școlară în vederea prevenirii abandonului școlar din cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității serviciilor sociale și socio-medicale în Centrele Comunitare din teritoriul SDL în cadrul GAL STRICT Lugoj” susține eforturile DASC LUGOJ de identificare a căilor optime de abordare a acestor provocări, precum și desfășurarea unor campanii de informare cu privire la importanța școlii în viața omului.
În această vară, DASC LUGOJ a organizat o tabără școlară pentru 30 de copii cu rezultate bune la învățătură din Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc și din Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți.
Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugam să utilizați următoarele date de contact:
Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj
BUBLEA CĂLIN GLAD – Manager de proiect
Tel: +40 765 605 197
E-mail: dasclugoj@yahoo.com
Website: http://www.dasclugoj.ro
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Ultima modificare: 27.10.23 – 13:17 de către DASC Lugoj

Anteriorul Îmbunătățirea calității serviciilor sociale și socio-medicale în Centrele Comunitare din teritoriul SDL în cadrul GAL STRICT Lugoj – COD POCU/717/5/1/155941 – Mens sana in corpore sano